Johanniterlaan 10c | 3841 DT | Harderwijk
0341- 275 542
harderwijk@ixtanoa.nl

Appeltje van Oranje

Appeltje van Oranje

Over de Appeltjes van Oranje

De Appeltjes van Oranje worden jaarlijks uitgereikt aan drie sociale projecten die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden en ervoor zorgen dat zij weer meedoen in de samenleving. Het thema van 2021 is ‘Mentale Kracht’.

Mentale Kracht

Het kan iedereen overkomen: opeens belemmert je mentale gezondheid jou om mee te doen in de samenleving. Bijvoorbeeld omdat je je depressief voelt, een eetstoornis of dwangneurose hebt of kampt met paniekaanvallen. Hoe waardevol is het dan als iemand je helpt erbovenop te komen? Iemand die géén professionele zorgverlener is.Deze vrijwilligers zetten wij graag in het zonnetje. Ze laten mensen met psychische problemen zichzelf zijn en bieden een luisterend oor. Als maatje nemen ze hen letterlijk en figuurlijk aan de hand weer mee naar buiten. Ze zorgen ervoor dat deze mensen weer meedoen.Wij zijn op zoek naar de drijvende krachten achter succesvolle projecten die met hun aanpak, innovatiekracht en gedrevenheid een bijzonder verhaal te vertellen hebben over hun bijdrage aan een socialere samenleving. Wie is het beste in staat om mensen met een psychische kwetsbaarheid een steuntje in de rug te bieden?De prijsHet Appeltje van Oranje bestaat uit een prijs van € 15.000,= en een bronzen beeldje gemaakt door Prinses Beatrix. Het Appeltje van Oranje is de prijs voor succesvolle sociale initiatieven die mensen betrekken bij onze samenleving.

Bron: www.appeltjevanoranje.nl

Ixta Noa, waar Het Praktijkhuis een onderdeel van is maakt kans op een Appeltje van Oranje. Wil je op ons stemmen? Dat kan via onderstaande link. Alvast bedankt.

https://www.appeltjevanoranje.nl/projecten/ixta-noa