Johanniterlaan 10c | 3841 DT | Harderwijk
0341- 275 542
harderwijk@ixtanoa.nl

Ardon Fedi

Ardon bij het ondertekenen van zijn vrijwilligerscontract

Hallo!

Mijn naam is Ardon, woonachtig in de omgeving van Ermelo.

Iedereen heeft een verhaal, diagnoses, ziektebeelden en stigma terzijde.

Waar mijn persoonlijke ervaring betreffende de medewerkers binnen de GGZ vrijwel geheel positief zijn en ik erg dankbaar ben van wie ik hier binnen en buiten mag en heb mogen leren, is dit enkel een onderdeel van herstel. Een nieuwe start om het zo te zeggen, maar niet de hele reis.

In mijn persoonlijke groei heb ik buiten de GGZ, dagbesteding, vrijwilligerswerk en periodes van inactiviteit door de jaren heen veel gehad aan lotgenotencontact. Wel ontbrak er voor lange tijd een plaats waar ik écht mijzelf kon zijn, dit ging gepaard met het gevoel nooit echt gezien te worden. Deze componenten bevorderden het gevoel van eigen identiteit en bestaansrecht niet bepaald.

Mijn hoop is dat ik, onder andere in Het Praktijkhuis met mijn ervaring en wat ik heb mogen leren iets kan bijdragen aan de reis van een ander.

Iedereen heeft een verhaal, wat is dat van jou?