Johanniterlaan 10c | 3841 DT | Harderwijk
0341- 275 542
harderwijk@ixtanoa.nl

Eat Breath Thrive

Eat Breath Thrive

Via www.ixtanoa.nl

Eat Breate Thrive is een non-profit organisatie die zich inzet voor mensen met eetstoornissen/problemen, maar ook voor mensen met andere psychische kwetsbaarheden (als depressie, angst en trauma), en programma’s aanbiedt die zorgen voor een positievere lichaamsbeleving, waarin je mindful leert eten en leert over zelfregulatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een combinatie van psycho-educatie en yoga/mindful bewegen. Ze gebruiken hun programma’s als ondersteuning of preventie.

Zeven Weekse Serie
De serie die ik, Kim ten Hoeve, aanbied is de Zeven Weekse Serie. Zoals de naam al zegt, is dit een training van zeven weken van 2 uur per keer. Het programma steunt op de drie sleutels van herstel: verbinding, belichaming en dienstbaarheid (waarbij er ook een vrijwillig project wordt gedaan voor anderen). De eerste twee weken is er aandacht voor het leren kennen van elkaar in de groep en verbinding maken met elkaar, en te onderzoeken welke gedachten je hebt over je lichaam/eten, waar die boodschappen vandaan komen en wat ze je eigenlijk vertellen.

Daarna wordt er elke week aandacht besteed aan één van de vier pijlers van het programma in deze volgorde: functionele actie, belichaamde intimiteit, innerlijk bewustzijn en zelfregulatie. De zevende week is de sluiting en zal aandacht besteden aan het vrijwillige project, waarvan de bedoeling is om jouw kwaliteiten in te zetten ter ondersteuning van een ander. Dit zit overigens ook door het hele programma heen. Elke sessie bestaat globaal gezien uit een uur interactieve oefeningen en informatie, en een uur yoga en meditatie. Ook is er elke week huiswerk.

Verdere informatie
De komende serie zal ook online zijn en zal zijn op de dinsdagavond van half 7 tot half 9 vanaf 1 maart 2022 voor 7 weken achter elkaar. Deelname is gratis en zal plaatsvinden via Teams.

Belangrijk
Het is belangrijk om te weten dat suïcidaal zijn, op dit moment nog braken/laxeren en/of automutileren, of dit hebben gedaan in de afgelopen weken redenen zijn dat het op dit moment nog te vroeg is om deel te nemen omdat de opdrachten dan kunnen triggeren en meer kwaad dan goed kunnen doen. Daarnaast neemt de cursus ook wat meer tijd in dan alleen de 2 uur per week, omdat er ook huiswerk opdrachten en een project zijn.

Mensen van binnen en buiten Ixta Noa zijn welkom. Dus als je vrienden/bekenden hebben die hier iets aan kunnen hebben zijn ze net zo goed welkom. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Kim via kim@ixtanoa.nl.

https://www.eatbreathethrive.org/