Johanniterlaan 10c | 3841 DT | Harderwijk
0341- 275 542
harderwijk@ixtanoa.nl

Ervaringsdeskundigen in de lead in de Noord Veluwe

Ervaringsdeskundigen in de lead in de Noord Veluwe

De gemeente Harderwijk heeft op verzoek van ervaringsdeskundigen en betrokken organisaties de rol van opdrachtgever genomen om een regionaal Herstelcentrum te realiseren.

De wens was om herstelinitiatieven in de regio op één plek te organiseren en bundelen,
zodat iedere geïnteresseerde inwoner er op een laagdrempelige manier gebruik van kan maken. De gemeente heeft hier invulling aan gegeven door de ontwikkeling van het Herstelcentrum te initiëren en in handen te geven aan ervaringsdeskundigen (Platform Ervaringsdeskundigen in samenwerking met Ixta Noa). Door gebruik te maken van een op
ervaringsdeskundigheid gebaseerde organisatie als host, met al haar expertise, kreeg het Herstelcentrum een solide fundament, terwijl deze samenwerking ook de bodem van Ixta Noa zelf verstevigd.

Het Herstelcentrum werkt samen met bestaande en betrokken organisaties. Voor alle betrokkenen was het een mooi en uitdagend proces om te komen tot een gedeelde visie en gezamenlijk organisatiekader. Hierbij waren ervaringsdeskundigen in de lead en hadden zij de ruimte om het Herstelcentrum in te richten.


Er staat nu een mooi startend, door de gemeenten en ZonMw gesubsidieerd, zelfregie/herstel-initiatief: Praktijkhuis Harderwijk

Bron: Handreiking “financiering en inbedding zelfregie- en herstelinitiatieven”
Website: MIND Platform