Johanniterlaan 10c | 3841 DT | Harderwijk
0341- 275 542
harderwijk@ixtanoa.nl

Inzet ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigen kunnen op de verschillende leefgebieden ingezet worden. Niet alleen tijdens behandeling bij een GGZ instelling, ook in het sociaal domein heeft de inzet van ervaringsdeskundigen een meerwaarde. Het hebben van een (psychische) kwetsbaarheid heeft gevolgen op alle levensgebieden, dat hebben ervaringsdeskundigen aan den lijve ondervonden.

GGZ

Het vanuit eigen ervaring ondersteuning bieden aan mensen die te maken hebben met psychische problemen en wat die voor invloed hebben op je leven, kan naast een reguliere behandeling van onschatbare meerwaarde zijn.

WERK & INKOMEN

De ervaringsdeskundigen kunnen ook ondersteuning bieden op het gebied van werk & inkomen. Zij hebben dit meegemaakt en kunnen aangeven wat iemand kan verwachten die bijvoorbeeld een uitkering aan moet vragen.

JEUGDZORG

Ook in de jeugdzorg zijn ervaringsdeskundigen actief. De vrijwilligers van het Praktijkhuis zijn  opgeleid om ook jongeren te ondersteunen in hun proces. Dit kan persoonlijk, in groepsverband of in de vorm van het geven van voorlichtingen op scholen of in buurthuizen.

SU├ĆCIDEPREVENTIE

Het in gesprek gaan over het hebben van suïcidale gedachten wordt door veel mensen moeilijk gevonden. Het Praktijkhuis beschikt over ervaringsdeskundigen die zelf te maken hebben gehad met deze gedachten. Het hierover in gesprek gaan is voor hen geen probleem.

Heb je vragen over bovenstaande onderwerpen? Wil je eens kennismaken en kijken wat wij voor jou of uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op via telefoonnummer 0341- 275 542 of mail naar harderwijk@ixtanoa.nl