Johanniterlaan 10c | 3841 DT | Harderwijk
0341- 275 542
harderwijk@ixtanoa.nl

Over het Platform

Het Platform Ervaringsdeskundigen Noord-Veluwe is ontstaan uit de wens om ervaringsdeskundige inzet mogelijk te maken voor instellingen, organisaties en gemeenten in de Veluwe. De inzet van ervaringsdeskundigheid wordt door veel organisaties gezien als meerwaarde op alle levensgebieden. De mogelijkheid om zelf ervaringsdeskundigen in dienst te nemen is voor een aantal organisaties financieel niet haalbaar. Om iedereen de mogelijkheid te geven om gebruik te maken van ervaringsdeskundigen is het Platform Ervaringsdeskundigen Noord-Veluwe opgezet.

Het Platform werkt domein en organisatie overschrijdend. De ervaringsdeskundigen werken samen zonder daarbij belemmerd te worden door de grenzen van een instelling, organisatie of gemeente.

De ervaringsdeskundigen van het platform werken vanuit hun eigen ervaring en zij weten dan ook als geen ander hoe iemand zich voelt, wat gebeurtenissen met iemand kunnen doen. Zij kunnen hierdoor daadwerkelijk begrip opbrengen, hoop geven, handvatten aangeven, waardoor mensen zich gesterkt voelen en hun herstelproces beter/makkelijker kunnen doorlopen.

De ervaringsdeskundigen die vanuit het platform werken kunnen op de verschillende levensgebieden en werkniveaus ingezet worden. Zij ontvangen de nodige ondersteuning en scholingsmogelijkheden om zichzelf verder te ontwikkelen en zodoende een kwalitatief goed inzet te waarborgen.

Het platform dient niet alleen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, maar ook om ervaringsdeskundigheid te ontwikkelen. Dit doet het platform onder andere door jongeren die zich willen inzetten voor hun leeftijdsgenoten, op te leiden om ervaringsdeskundige te worden. Hetzelfde geldt voor volwassenen die zich willen ontwikkelen om medemensen te ondersteunen in hun proces.

Visie

Het Praktijkhuis biedt ondersteuning aan mensen die dat nodig zijn vanuit de gedachte dat ieder mens deelneemt aan de maatschappij. Het Praktijkhuis is overtuigd dat de inzet van eigen ervaringen meerwaarde heeft bij de gewenste ondersteuning. Herkenning en erkenning, hoop en begrip zijn aspecten die de medewerkers van het Praktijkhuis de bezoekers bieden. De werkwijze van het Praktijkhuis is herstel ondersteunend vanuit de basisprincipes van herstel en positieve gezondheid. De medewerkers van het Praktijkhuis willen vanuit hun eigen ervaringen op deze manier een bijdrage leveren aan gezondheid en herstel bij anderen.

Missie

Het Praktijkhuis biedt ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben, om op een voor hun zinvolle manier deel te nemen aan de maatschappij, rekening houdend met hun fysieke, sociale en emotionele uitdagingen.