Johanniterlaan 10c | 3841 DT | Harderwijk
0341- 275 542
harderwijk@ixtanoa.nl

Platform Ervaringsdeskundigen Noord – Veluwe

Het Platform Ervaringsdeskundigen Noord-Veluwe is ontstaan uit de wens om ervaringsdeskundige inzet mogelijk te maken voor instellingen, organisaties en gemeenten in de Veluwe. De inzet van ervaringsdeskundigheid wordt door veel organisaties gezien als meerwaarde op alle levensgebieden. De mogelijkheid om zelf ervaringsdeskundigen in dienst te nemen is voor een aantal organisaties financieel niet haalbaar. Om iedereen de mogelijkheid te geven om gebruik te maken van ervaringsdeskundigen is het Platform Ervaringsdeskundigen Noord-Veluwe opgezet.

Het Platform werkt domein en organisatie overschrijdend. De ervaringsdeskundigen werken samen zonder daarbij belemmerd te worden door de grenzen van een instelling, organisatie of gemeente.

De ervaringsdeskundigen van het platform werken vanuit hun eigen ervaring en zij weten dan ook als geen ander hoe iemand zich voelt, wat gebeurtenissen met iemand kunnen doen. Zij kunnen hierdoor daadwerkelijk begrip opbrengen, hoop geven, handvatten aangeven, waardoor mensen zich gesterkt voelen en hun herstelproces beter/makkelijker kunnen doorlopen.

De ervaringsdeskundigen die vanuit het platform werken kunnen op de verschillende levensgebieden en werkniveaus ingezet worden. Zij ontvangen de nodige ondersteuning en scholingsmogelijkheden om zichzelf verder te ontwikkelen en zodoende een kwalitatief goed inzet te waarborgen.

Het platform dient niet alleen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, maar ook om ervaringsdeskundigheid te ontwikkelen. Dit doet het platform onder andere door jongeren die zich willen inzetten voor hun leeftijdsgenoten, op te leiden om ervaringsdeskundige te worden. Hetzelfde geldt voor volwassenen die zich willen ontwikkelen om medemensen te ondersteunen in hun proces

Onstaan Het Praktijkhuis

In de overleggen die gehouden werden met het Platform Ervaringsdeskundigen Noord – Veluwe ontstond de wens om een fysieke plaats te creëren waar vanuit ervaringsdeskundigheid ondersteuning geboden kan worden aan mensen in de regio. In de ontwikkeling van dit proces en de uitwerking van de plannen is de expertise van Ixta Noa ingeroepen om ons hierbij te helpen. Ixta Noa heeft in het noorden en oosten van Nederland reeds diverse Praktijkhuizen. Met de kennis en kunde van Ixta Noa kwamen de plannen en de realisatie van Het Praktijkhuis in een stroomversnelling.