Johanniterlaan 10c | 3841 DT | Harderwijk
0341- 275 542
harderwijk@ixtanoa.nl

Missie en Visie

Missie

Ixta Noa biedt ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben, om op een voor hun zinvolle manier deel te nemen aan de maatschappij, rekening houdend met hun fysieke, sociale en emotionele uitdagingen.

Visie

Ixta Noa biedt ondersteuning aan mensen die dat nodig zijn vanuit de gedachte dat ieder mens deelneemt aan de maatschappij. Ixta Noa is overtuigd dat de inzet van eigen ervaringen meerwaarde heeft bij de gewenste ondersteuning. Herkenning en erkenning, hoop en begrip zijn aspecten die de medewerkers van Ixta Noa de bezoekers bieden. De werkwijze van Ixta Noa is herstel ondersteunend vanuit de basisprincipes van herstel en positieve gezondheid. De medewerkers van Ixta Noa willen vanuit hun eigen ervaringen op deze manier een bijdrage leveren aan gezondheid en herstel bij anderen.