Johanniterlaan 10c | 3841 DT | Harderwijk
0341- 275 542
harderwijk@ixtanoa.nl

Voor wie is de hulpkaart?

De Hulpkaart is er voor iedereen! De Hulpkaart is er voor mensen die in een situatie kunnen komen waarin ze de regie kwijt zijn of geen woorden kunnen geven aan wat zij willen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om mensen met lichte dementie, een verslavingsproblematiek, een niet aangeboren hersenletsel, een licht verstandelijke beperking of een psychische aandoening. Maar eigenlijk is de Hulpkaart er voor iedereen die de kaart wil en denkt nodig te hebben. Iemand kan alleen zelf bepalen of hij behoefte heeft aan een Hulpkaart.

Sommige mensen – vooral als zij een ggz achtergrond hebben – kunnen er baat bij hebben om langer stil te staan bij hoe een crisis er uit ziet, hoe die ontstaat en wat de persoon wellicht zelf kan doen om die te voorkomen. In dat geval kan een Crisiskaart worden opgesteld. Een Crisiskaart is een Hulpkaart, maar met een uitgebreider proces om daar te komen. Het opstellen van een Crisiskaart doet de kaarthouder samen met een (ervaringsdeskundige) crisiskaartconsulent. Bij het opstellen van dat plan kijken de kaarthouder en de consulent hoe een crisis zich opbouwt, welke signalen er zijn en hoe verdere ontwikkeling van de crisis is te voorkomen. Meer informatie over de Crisiskaart vindt u op www.crisiskaart.nl. Op de pagina waar wordt de kaart gemaakt kunt u zien welke organisaties (ook) Crisiskaarten aanbieden.

Bij Het Praktijkhuis kunnen we je ondersteunen bij het maken van zowel een hulpkaart als een crisiskaart. Waar mogelijk is een hulpkaart vaak voldoende. Waar nodig zullen we in overleg met de aanvrager overgaan tot het maken van een crisiskaart.

Bron: www.hulpkaart.nl